อยากได้งานเป็น "ผู้บริหารมืออาชีพ" 

ต้องทำอย่าไร


เมื่อเรียนจบเราทุกคนต่างก็เริ่มต้น ณ จุด เดียวกัน คือเริ่มหางานในสายสาขาอาชีพที่เราเรียนจบมา เช่น จบวิศวกรรมศาสตร์ ก็อยากทำงานเป็น วิศวกร หรือ เอ็นจิเนีย ไม่ว่าจะหางานโรงงาน หรือ หางานบัญชีตามบริษัท ทั้งเจ้าของที่เป็นคนไทย หรือ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก ๆ หรือใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียง เราทุกคนเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน

เมื่อเราทำงานแล้วเริ่มมีประสบการณ์ผ่านไปสักระยะหนึ่ง คำว่า "ระยะหนึ่ง" ของทุกคนไม่เท่ากัน และมันก็สำคัญเสียด้วยที่จะทำให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความฝันและเป้าหมายของแต่ละคนว่าจะวางอนาคตของตนเองไว้อย่างไร วันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีความฝันหรือ มีเป้าหมายอยากเป็น "ผู้บริหารมืออาชีพ" ว่าเค้าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงจุดที่จะเป็นตามที่เราต้องการ คือ "ผู้บริหารมืออาชีพ"

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "ผู้บริหารมืออาชีพ" มีคุณลักษณะเป็นอย่างไร 

 • เป็นคนที่ต้อง "รู้จริง" "ทำจริง" "เข้าใจ" ในความเป็นตัวเอง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป้าหมายของตนเอง
 • เป็นคนที่ต้อง "เสียสละ" "สนับสนุนผู้อื่น" "สร้างแรงบันดาลใจ" "กระตุ้นให้คนคิดและพัฒนาตนเอง" ได้
 • เป็นคนที่ต้อง "รู้จักคำว่าการบริหารเวลา" "Work Life Balance" "Lucky In Gam and Love" คือต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดการเวลาในการทำงานและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารมืออาชีพส่วนใหญ่ จะไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเลย เค้าจะสามารถบริหารเวลาในการทำงานและครอบครัวอย่างมีความสมดุลย์ ทำให้มีความสุขทั้งเรื่องงานและครอบครัว
 • เป็นคนที่ต้อง "มีวิสัยทัศน์" "มีกลยุทธ์" "มีวาทะศิลป์" "มีความเป็นผู้นำ" "มี Passion"
 • ฯลฯ

และตัวเราจะหางาน หรือมีวิธีการเพื่อให้ได้งานเป็น "ผู้บริหารมืออาชีพ" ได้อย่างไร

 • เริ่มต้นเราก็จะต้องประเมินตัวเราเองกับคุณลักษณะข้างบนของผู้บริหารมืออาชีพ ว่าเรามีไหม ถ้าไม่มีเราต้องทำอย่างไร
 • ทำงานให้รู้จริงในงานที่เราทำ บางครั้งการเปลี่ยนงานบ่อย ไม่ใช่คำตอบของการได้ก้าวไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การสมัครงานในตำแหน่งผู้บริหาร กับ พนักงานธรรมดา หรือ หัวหน้างานนั้นต่างกัน ถ้าเป็นแบบพนักงาน หรือ หัวหน้างาน ประสบการณ์ในตำแหน่งงานอาจจะไม่จำเป็นมาก แต่เมื่อไหร่ที่เราสมัครงานในตำแหน่งผู้บริหาร การทำงานในประสบการณ์เดิมนานจะเป็นประโยชน์และมีความสำคัญในการตัดสินใจของบริษัทด้วยเหมือนกัน
 • บุคลิกภาพ หรือ คาแรคเตอร์ เหมาะไหม ในการที่จะเป็นผู้บริหาร การวางตัว การพูดจา การแสดงความคิดเห็น หรือ การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เราเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพหรือเปล่า
 • อ่านหนังสือ ให้เยอะ รู้ให้กว้าง มองให้กว้าง แต่มีความเป็นตัวของตัวเองที่มีหลักการและหลักคิดอย่างอย่างผู้ที่สามารถจะประยุกต์ให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์
 • เลือกคบและเข้าสังคมของกลุ่มผู้บริหาร จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ วิธีการคิด วิธีการแสดงออก ข้อมูลและอื่น ๆ อีกมากมายที่เราจะได้จากการที่เราได้อยู่ในกลุ่มของเค้า ทำให้เราสามารถเรียนลัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ยกมืออาสางานหรืโอกาสที่เข้ามาในชีวิต จะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดในการทำงานกับผู้คน และรู้จักผู้คน ทำให้เราได้เปรียบและสร้างโอกาส หรือ มีเวทีที่ทำให้ผู้อื่นเห็นความสามารถของเราอยู่ตลอดเวลา